X
تبلیغات
کارآفرینی - کارآفرینی در قرآن

 یکی از عوامل بسیار مهمی که می تواند به توسعه کار و افزایش کارآمدی نهادینه شدن همت وکار مضاعف در جامعه ما کمک نماید توجه به آموزه های دینی و ارزش های معنوی کار است. قرآن کریم و سیره ائمه اطهار همواره به انسان تلاش گراحترام گذاشته و قدر و ارزش ویژه ای برای او قایل شده اند، لذا ضروری است تا با تبیین نقش همت و کار از منظر قرآن و احادیث در جامعه ایرانی که دارای بافت دینی است، از توان انگیزشی دین در این راستا بهره گرفته شود تا با تقویت انگیزه های دینی برای کارآفرینی و اهتمام به کار و تلاش، موجب نهادینه شدن فرهنگ کار در جامعه شود.

 همت در قرآن

 

 کسی که در پی انجام کاری بر می آید، باید با تفکر به آثار و نتایج آن و با آمادگی برای رویارویی با مشکلات و سختی های در بین راه، کمر همت ببندد و عزم خود را برای شروع کار و نیکو به پایان رساندن آن جزم کند.

گفته شده در استعمال قرآنی، واژه همت1 فقط در مواردی استفاده شده است که کار با سختی و مشکلات همراه بوده و موانعی در تحقق کار مورد نظر، در بین باشد.

علامه طباطبایی در ذیل آیه 24 سوره یوسف می نویسند: کلمه (هم) بطورى که مى گویند جز در مواردى که مقرون به مانع است استعمال نمى شود، مانند آیه (و هموا بما لم ینالوا) و آیه (اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا)، و نیز مانند شعر صخر که گفته :اهم بامر الحزم لا استطیعه...2( همت گمارد بر امر دشواری که توانایی انجام آن را ندارد)

 

 همت در روایات

 

 پشتکار داشتن و عزم جدی و کمر همت بستن برای انجام امور و کارها، از مسایلی است که توجه به آن باعث می گردد تا افراد دایره کار و تلاش خود را گسترش دهند و برای خود افق گسترده تری تبیین کنند، و برای خود شخصیت بالاتری قایل گردند، از همین رو امام علی (ع) می فرماید: بهترین همت هابلندترین آن هاست

 

یکی از عوامل بسیار مهمی که می تواند به توسعه کار و افزایش کارآمدی و نهادینه شدن همت وکار مضاعف در جامعه ما کمک نماید توجه به آموزه های دینی و ارزش های معنوی کار است. قرآن کریم و سیره ائمه اطهار همواره به انسان تلاش گراحترام گذاشته و قدر و ارزش ویژه ای برای او قایل شده اند، لذا ضروری است تا با تبیین نقش همت و کار از منظر قرآن و احادیث در جامعه ایرانی که دارای بافت دینی است، از توان انگیزشی دین در این راستا بهره گرفته شود تا با تقویت انگیزه های دینی برای کارآفرینی و اهتمام به کار و تلاش، موجب نهادینه شدن فرهنگ کار در جامعه شود.

 همت در قرآن

 کسی که در پی انجام کاری بر می آید، باید با تفکر به آثار و نتایج آن و با آمادگی برای رویارویی با مشکلات و سختی های در بین راه، کمر همت ببندد و عزم خود را برای شروع کار و نیکو به پایان رساندن آن جزم کند.

 گفته شده در استعمال قرآنی، واژه همت(74سوره ی توبه ،22سوره ی یوسف ،122آل عمران )فقط در مواردی استفاده شده است که کار با سختی و مشکلات همراه بوده و موانعی در تحقق کار مورد نظر، در بین باشد.

 علامه طباطبایی در ذیل آیه 24 سوره یوسف می نویسند: کلمه (هم) بطورى که مى گویند جز در مواردى که مقرون به مانع است استعمال نمى شود، مانند آیه (و هموا بما لم ینالوا) و آیه (اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا)، و نیز مانند شعر صخر که گفته :اهم بامر الحزم لا استطیعه...(تفسیر المیزان) ( همت گمارد بر امر دشواری که توانایی انجام آن را ندارد)

  همت در روایات

 پشتکار داشتن و عزم جدی و کمر همت بستن برای انجام امور و کارها، از مسایلی است که توجه به آن باعث می گردد تا افراد دایره کار و تلاش خود را گسترش دهند و برای خود افق گسترده تری تبیین کنند، و برای خود شخصیت بالاتری قایل گردند، از همین رو امام علی (ع) می فرماید: بهترین همت هابلندترین آن هاست.

همت بلند در راه پیشرفت در روایات ستوده شده و توصیه به آن راهی برای حرکت دادن فرد معرفی شده است تا در یک مرحله نماند و دچار آفات رکود نشود، که امام علی در این رابطه می فرمایند:هرگاه در طلب چیزى بر مى آیى , بلند همت باش

بلندهمتی و اندیشه رسیدن به جایگاه های بالاتر، زمینه سازرفعت مقام انسان است و بدون همت، حرکتی در فرد و جامعه رخ نخواهد داد، که هر ملتی به بلندای علم و معرفت و پیشرفت رسیده است، لاجرم افراد آن جامعه، دارای صفت نیکو و پسندیده همت بوده اند،که در حدیث می خوانیم: نیکوترین خصلت ها ارجمندى همت هاست و نیز کردار زیبا, از بلندى همت خبرمى دهد

  کار در آیات

  کار بعنوان مقدمه اصلی در طلب روزی است و اهمیت و تشویق به کار را می‌توان از آیات متعدد قرآن استفاده نمود.

خداوند در آیات گوناگون با بیان اینکه منابع و امکانات را برای انسان‌ها آفریده و آن‌ها را مسخر «رام» ایشان قرار داده است، به جستجو در زمین، بهره‌مندی از منافع آن، آباد کردن و برطرف ساختن نیازهای معیشتی به وسیله امکانات نهفته در آن تشویق و با بیان‌های مختلف اهمیت تولید و تشویق به آن را گوشزد کرده است. سوره جاثیه، آیه13– سوره نحل، آیه 67- سوره ملک، آیه 15

در فرهنگ قرآن، بر انجام عمل صالح بسیار تاکید شده است و عمل در کنار ایمان قرار گرفته است سوره بقره، آیه62- سوره یونس، آیه 4- سوره حج،آیه 14- سوره فرقان،آیه69 بر ترک کارهای ناشایست و بدون فایده نهی شده است و یکی از صفات مومنان را دوری جستن از کارهای بیهوده که نفع و ضرری ندارد، عنوان نموده است سوره مومنون،آیه 3و4و برای کار، آثار فردی و اجتماعی مطرح شده است. سوره بقره،آیه 141ـ سوره جاثیه،آیه 28- سوره رعد، آیه در قرآن، به طلب فضل و رحمت الهی در زمین ارشاد شده است بقره،آیه 141ـ سوره جاثیه،آیه 28- سوره رعد، آیه11و انسان ها به بهره مندی از منابع و امکانات خدادادی فراخوانده شده اند. 11 سوره ق، آیه 11 الی 13- سوره ملک، آیه 15 

 

در آخرمی توان گفت: شفافیت نظر اسلام در مورد کار را با تاکید بر کار، توجه به پشتکار، اهمیت زمان واستفاده به جا از وقت، کسب روزی حلال، توجه به نیت خیر در کار کردن ، آگاهی دادن به استحباب توسعه بر خانواده، تواصی به حق و خیر خواهی اجتماعی و از سویی با پرهیز از تنبلی، بی کاری، نهی از تکدی گری، تسویف و پشت گوش اندازی، به خوبی فهمید.. عدالت و دادگری در اقتصاد متعادل و كارآفرینی
اصل عدل و دادگری، همراه با توحید و معاد، از معارف مهم قرآن كریم است.
وقتی از حضرت امام علی علیه‏السلام سؤال كردند كه عاقل را برای ما وصف كن، فرمود: عاقل كسی است كه هر چیز را در جای خود قرار دهد.آل‏عمران، آیه ۱۸؛ نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸؛ نمل، آیه ۹۰؛ نساء، آیه ۵۸؛ آل عمران، آیه ۲۱. اینها گفته شده است.

 

از این منظر، كارآفرین نیز دقت و خلاقیت لازم را جهت انجام درست كار و كار درست، در زمان مطلوب و جایگاه مناسب كار، از خود بروز می‏دهد.


۴. نقش رهبری و مدیریت، در اقتصاد كارآفرینانه


اصل مدیریت با مسئله حكومت و رهبری در جامعه ارتباط دارد. در راستای اصل توحید كه حق حاكمیت را از آن خدا می‏داند، افرادی هم كه از جانب او - اداره و مدیریت جامعه را بر عهده می‏گیرند - مسئولیت دارند تا در امور اجتماعی، سیاست‏گذاری و تنظیم امور اقتصادی و حرفه‏ای در سطح كلان، متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مكان، تدبیر كنند و كارآفرینان را مجال بروز استعداد دهند و محوریت عدالت را بر اساس سه مقوله آبادانی، كشف استعداد (كارآفرینان)، انجام كارهای نیك و پاینده قرار دهند و این مهم، میسر نمی‏شود؛ مگر با شناخت و داشتن برنامه كه خداوند كریم ارسال پیامبران از كارگاه آفرینش را مثال و شاهد می‏آورد؛ مانند ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوب.

 
شوری، آیه ۱۵؛ حشر، آیه ۷؛ انبیاء، آیه ۷۲؛ مریم، آیه ۵۵-۵۴؛ توبه، آیه ۱۰۳.

 
در آیه ی 14 آل عمران، به طور آشكار یا در ضمن ضرب‏المثل‏ها و قصه‏ها و با نگاه‏های متفاوت، به ثروت توجه شده و بیان شده است كه حب مال و ثروت، امری فطری است‏. و این كه انسان موجودی است كارآفرین كه این ویژگی، زمینه‏های كسب ثروت را در او ایجاد كرده است.در آیه ی 15 سوره ی ملک میباشد. جمع آوری ثروت، به شرط ادای واجبات و دوری از قاعده نكوهیده كنز، مورد نكوهش نمی‏باشد؛ از این رو، قرآن، كارآفرینان متعددی، مانند حضرت سلیمان، داود و ذوالقرنین را مثال می‏زند كه با تبحر زیاد، ثروت فراوان اندوختند؛ اما علاقه به مال را در خود تعدیل و جامعه را به فعالیت ترغیب كردند و آدمیان را از بطالت و بیكاری رها ساختند سوره ی سبا 12و13و در مقابل، سودجویان و ثروت اندوزان نابالغ را مثال می‏زند؛ مانند قارون، فرعون، ولید بن مغیره و ابی‏لهب كه مترفان و مستكبرانی كنزگرا بودند و عشق بیش از حد به انباشت و ثروت اندوزی، موجب سقوط آنها شده است.مثلا در سوره ی قصص ایه ی 79

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390ساعت 21:5 توسط سمیه مشایخ حسینی |